برد ih کونیکا

1,850,000 تومان
برد ای اچ کونیکا وظیفه انتقال برق به قسمت هیتر یا همان فیوزینگ دستگاه را بر عهده دارد. برق ورودی