پنل کونیکا 652، 552، 452

پنل دستگاه کپی کونیکا C452 قابل استفاده در دستگاه های کپی کونیکا c452، c552، c652 و 652 و 552 سیاه

چیپ ریستر کونیکا مینولتا

2,350,000 تومان
ریستر چیپ کونیکا چیپ های ایمیج کونیکا 451 و 452 و 552 و 652 رنگی و سیاه و سفید را